TEENUSED

MIKS ON AUDITIT JA ÜLEVAATUST ÜLDSE VAJA?

Olen võtnud missiooniks aidata oma klientidel usaldusväärse finantsaruandluse abil saavutada nende ärilisi eesmärke ja arendada Eesti ettevõtluskeskkonda. Pakun oma klientidele personaalset ja kvaliteetset audiitor- ja nõustamisteenust.

 

AUDIT JA ÜLEVAATUS

Seaduses määratud juhtudel on raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus kohustuslikud.

Auditi puhul annab audiitor ettevõtte omanikele ja avalikkusele kindlust, et raamatupidamise aastaaruandes ei sisaldu olulisi väärkajastamisi.

Ülevaatuse tulemusel annab audiitor aastaaruande kohta piiratud kindlust veendudes selles, et puuduvad asjaolud, mis viitaksid vigadele aruandes esitatud andmetes.

Usume, et selge ja informatiivne aastaaruanne on auks ja uhkuseks ettevõttele ja tema omanikele ning tõstab ettevõtte usaldusväärsust koostööpartnerite ees.

 

MUUD TEENUSED

  • Mitterahalise sissemakse hindamise kontroll
  • Pakendiaruande audit
  • Ühinemis- ja jagunemislepingu kontroll
  • Erikontroll
  • Ettevõtte ostueelne finantsseisu analüüs
  • Aastaaruande koostamine

 

Püüdes saada just Teie usaldusväärseks nõustajaks finantsküsimustes, pean oluliseks hoida aastaringselt regulaarset kontakti. Selleks, et mõista süviti Teie äritegevuses ettetulevaid raskuskohti ja osata seeläbi võtme­küsimustele parimaid lahendusi leida.

Personaalse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust.